Elaftaler til virksomheder

Vi tilbyder elaftaler til virksomheder med et forbrug på 10 GWh/år og derover. Vælg Vattenfall som samarbejdspartner – så udarbejder vi en elaftale, der passer til netop din virksomhed.

Vores porteføljer

Portefølje Energi

Med Portefølje Energi kan du prissikre dit forbrug på en mere skræddersyet måde og dermed tilpasse det efter din virksomheds reelle forbrugsmønster. Portefølje Energi passer derfor også til virksomheder med et forbrug, der varierer alt efter tidspunktet på døgnet og i løbet af året.

Portefølje MW

Hvis du gerne vil have en elaftale med en stærk kobling til elmarkedet, kan Portefølje MW være det rette valg for din virksomhed. Med Portefølje MW kan du prissikre dit forbrug pr. måned, kvartal eller år, og du prissikrer produkter, der er noteret på NASDAQ.

Portefølje Andel

Med Portefølje Andel får du en elaftale med mulighed for en hel eller delvis fast
pris hele året. Indenfor en aftalt volumenfleksibilitet, vælger du selv, hvor stor en andel af dit forbrug du vil have til en fast pris. Portefølje Andel kan tilpasses efter din virksomheds behov og giver dig høj prissikkerhed, for den andel du har til fast pris.

EPD-mærket el

Med EPD-mærket el får man som erhvervskunde information om elektricitetens udledning af drivhusgasser samt garanti for, at elektriciteten kommer fra den valgte vedvarende energikilde. En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljøvaredeklaration, der for størstedelens vedkommende er baseret på en livscyklusanalyse. Til forskel fra ren livscyklusanalyse stiller EPD tydelige krav til transparens og verificering.

Klimaneutral el

Trods energieffektiviseringen og brugen af vedvarende elektricitet kan visse udledninger ikke helt fjernes, hvis vi ser på hele elektricitetens livscyklus – fra opførelse til drift og i sidste ende afvikling af produktionsanlæg. Når vi klimakompenserer dit elforbrug, tager vi udgangspunkt i vores EPD-certificerede miljøværdier for den produktionstype, du har valgt. Det betyder, at de udledninger, vi kompenserer for, omfatter hele elektricitetens livscyklus og alle drivhusgasser, ikke kun CO2.

Brug for hjælp?

Kontakt os så hjælper han dig med at finde den rette elkontrakt til din virksomhed. Klik her, så kontakter vi dig