Om hjemmesiden

Generelle oplysninger
Tilgængelighedserklæring
Brugerbetingelser
Rapportering af sikkerhedssårbarhed gennem ansvarlig offentliggørelse

Generelle oplysninger

Hjemmesiden stilles til rådighed af Vattenfall AB (udg.)
Telefon, Danmark (reception): +45 88 27 50 00
Telefon, Sverige (reception): +46 (0) 8 739 50 00
Organisationsnummer (Sverige): 556036-2138
Bestyrelsen har sæde i Solna.

Information om vores behandling af personlige oplysninger og cookies finder du under Personlige oplysninger

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:
Kontakt os

Op

Tilgængelighedserklæring

Vattenfall er fast besluttet på også at udbyde tjenester til mennesker med særlige krav. Denne hjemmeside er således udarbejdet med henblik på tilgængelighed. Vi har truffet flere foranstaltninger for at sikre et højt tilgængelighedsniveau og overholdelse af de retningslinjer, som World Wide Web Consortium (W3C) og Web Accessibility Initiative (WAI) har fastlagt.

Overholder EU's anbefalinger

Ligesom internettet er vores hjemmesider under stadig forandring og udvikling. Det samme gælder vores arbejde med  tilgængelighed. I vores fortsatte arbejde med at gøre nye informationer og tjenester tilgængelige er det vores hensigt at gøre dem kompatible med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), som WAI udsender. Disse retningslinjer er inddelt i tre prioriterede niveauer, og vores mål er at leve op til niveau to, som EU anbefaler.

Tilgængelige PDF-filer

Adobe Portable Documents Format (PDF) bruges verden over til at publicere dokumenter. Vores hjemmesider indeholder mange PDF-filer. Selv om det er teknisk muligt, er det ikke realistisk at konvertere alle disse til et tilgængeligt format på én gang. Vi undskylder for eventuelt besvær og beder om din forståelse.

Vores indsats omfatter:

  • Vi bruger stylesheets og XHTML ifølge retningslinjerne fra W3C.
  • Vi indsætter links i klar tekst.
  • Vi har korrekt afmærkede data i tabeller.
  • Vi har korrekt afmærkede afsnit og underafsnit.
  • Vi har formularkontroller koblet til det aktuelle felt.
  • Vi anvender en relativ skriftstørrelse (så tekststørrelsen kan ændres i alle browsere).
  • Når der vises scripts, flash-film og billeder, stiller vi en alternativ udgave til rådighed af indholdet, hvor det er relevant.

Vi modtager gerne eventuelle kommentarer

Vi bestræber os altid på at holde os opdaterede i forhold til tilgængeligheden og modtager meget gerne kommentarer og forslag.
Kontakt os

Op

Brugerbetingelser

Indholdet på denne hjemmeside stilles til rådighed af Vattenfall AB (udg.) og/eller dennes datterselskab i Sverige og i andre lande (i det følgende "Vattenfall") som en service. Informationerne er udelukkende tænkt som værende af informativ karakter, ikke som rådgivning.

Formålet med hjemmesiden

Informationerne på denne hjemmeside er af generel karakter og må ikke udgøre den eneste baggrund for vigtige beslutninger. Vattenfall bestræber sig på at sikre sig, at indholdet på denne hjemmeside er korrekt, men garanterer ikke, at informationerne er korrekte, fyldestgørende eller aktuelle.

Links til eksterne hjemmesider

Denne hjemmeside indeholder links til eksterne hjemmesider. Vattenfall kan ikke påtage sig ansvaret for indholdet på andre hjemmesider eller produkter eller tjenester, der tilbydes gennem andre hjemmesider.

Garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Alt materiale på denne hjemmeside stilles til rådighed, som det forefindes uden nogen som helst udtrykkelige eller underforståede garantier. Vattenfall kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen form for skader, der måtte opstå som følge af at have anvendt eller ikke have anvendt informationer på denne hjemmeside.

Materiale fra denne hjemmesiden eller hjemmesider, der linkes til, downloades på eget ansvar. Du er alene ansvarlig for eventuelle skader på dit it-system eller tab af data som følge af at have downloadet sådant materiale.

Vattenfall påtager sig intet ansvar for eventuelle konsekvenser, som din anvendelse af hjemmesiden måtte afstedkomme. Vattenfall påtager sig intet ansvar for, hvis du bliver kvæstet, eller terminalen skulle komme til skade eller blive ødelagt, mens du anvender hjemmesiden.

Vattenfall kan ikke garantere, at hjemmesiden altid vil kunne fungere, og Vattenfall fraskriver sig alt ansvar for alle former for udeblevne, fejlagtige og/eller uaktuelle informationer.

Copyrightmeddelelse

Vattenfall AB og dennes datterselskaber ejer retten til at udvælge, samordne og sammensætte materialet på denne hjemmeside. I det omfang intet andet fremgår, er alt materiale (inklusive blandt andet tekst, billeder, grafik, animationer, videoer, musik og lyd) på denne hjemmeside ophavsretligt beskyttet af Vattenfall AB og dennes datterselskaber.

Det er tilladt at downloade og udskrive materiale fra hjemmesiden til personlig, ikke kommerciel brug, forudsat copyrightmeddelelsen og andre meddelelser, der fremgår af materialet, medtages. Det er forbudt at ændre, anvende og distribuere materialet til kommercielle formål.

Øvrigt

Vattenfall forbeholder sig ret til at foretage ændringer på denne hjemmeside uden forudgående meddelelse og påtager sig intet ansvar for at holde informationerne ajour. Vattenfall forbeholder sig ret til uden forudgående meddelelse at ændre i brugerbetingelserne, og du samtykker i at overholde betingelserne i sådanne ændringer eller revideringer. Skulle det vise sig, at nogen af disse oplysninger eller betingelser er ulovlige, ugyldige eller ikke kan udføres, påvirker det på ingen måde gyldigheden eller opretholdelsen af de resterende oplysninger og betingelser.

Op

Rapportering af sikkerhedssårbarhed gennem ansvarlig offentliggørelse

Vattenfall fokuserer meget på passende sikkerhedsforanstaltninger i forhold til sine oplysninger og kommunikationssystemer. Til trods herfor kan der være eller opstå et svagt punkt: en sikkerhedssårbarhed. Det er ulovligt at misbruge en sikkerhedssårbarhed eller informere tredjeparter om en sådan sårbarhed, som vil kunne medføre misbrug. Vattenfall har vedtaget statslige anbefalinger og overholder følgende ansvarlige offentliggørelsesregler.

Indberet en (eventuel) sårbarhed til Vattenfall IT Security ved at udfylde onlineformularen. Giv så meget information som muligt. Indberetningen kan foretages anonymt.

Anvend ikke sikkerhedssårbarheden (f.eks. ved at kopiere eller ændre data), oplys ikke tredjeparter herom; enhver kommunikation vil blive koordineret af Vattenfall.

Hvis ovennævnte betingelser er opfyldt, vil Vattenfall ikke indberette indtrængningen i sine systemer til den pågældende myndighed.

I tilfælde af en ikke-anonym indberetning vil Vattenfall informere informationsgiveren om Vattenfalls tilgang til at løse sårbarheden og orientere informationsgiveren om fremskridt. Afhængigt af sikkerhedssårbarhedens alvorlighed og indberetningens kvalitet kan Vattenfall beslutte at give udtryk for sin påskønnelse og/eller offentligt anerkende informationsgiverens indsats.

Vattenfall betragter sikkerhed, pålidelighed og ærlighed som ekstremt vigtigt. Dette gælder i forhold til Vattenfalls aktiviteter som energiselskab og dets rolle i samfundet. Vi sætter stor pris på dit ærlige bidrag til at øge sikkerheden og pålideligheden!

Vattenfall garanterer, at virksomheden ikke vil forsøge at identificere en anonym informationsgiver, forudsat at informationsgiveren ikke anvender sin viden om sikkerhedssårbarheden, og at denne viden ikke deles med tredjeparter.

Indberet et sikkerheds- eller pålidelighedsproblem her (på engelsk)

Op