Vindprojekter i Danmark

Vattenfalls produktion af vedvarende energi fra vindmøller kommer til at stige betydeligt i de kommende år.

I Danmark sker dette gennem fornyelsen af eksisterende parker – såkaldt repowering – og i kraft af nye havmølleprojekter.

Med en endelig investeringsbeslutning til en værdi af 5,7 milliarder danske kroner vil Vattenfall sammen med en række leverandører påbegynde sidste fase af udviklingen af de to havvindmølleparker Vesterhav Syd og Nord. Projektet er den tredje store havvindemøllepark, som Vattenfall står bag i træk efter senest at have indviet Kriegers Flak og Horns Rev 3.  

Vesterhav Nord

Havmølleparken Vesterhav Nord kommer til at levere strøm svarende til det årlige elforbrug i 180.000 danske husstande.

Vesterhav Syd

Vesterhav Syd bliver på 170 MW og kommer til at bestå af 20 stk. 8,4 MW vindmøller.

Nyheder om vores vindprojekter i Danmark

De første seks måneder af 2024: Positiv udvikling i første halvår

Øget produktion bidrog positivt, og vi arbejder løbende på at forbedre tilgængeligheden af vores anlæg yderligere og øge effektiviteten i vores aktiviteter. Vi har vundet et nyt, innovativt ...

Læs hele artiklen

Landbrug i vindmølleparken: Kriegers Flak producerer tang til fødevarer

Med den stigende konkurrence om pladsen til søs vil tang- og muslingeopdræt i havet mellem de kæmpemæssige havbaserede vindmøller sandsynligvis blive en realitet i fremtiden. En ny undersøge...

Læs hele artiklen
Produktionsstatistik

Digitale tvillinger – en vej til mere rentabel havvind

Digitale tvillinger kan hjælpe Vattenfall og vindsektoren med at få maksimal værdi af deres havvindmølleparker. Målinger i realtid af vindmøllekonstruktioner og -drift sikrer, at alle beslut...

Læs hele artiklen