Vindprojekter i Danmark

Vattenfalls produktion af vedvarende energi fra vindmøller kommer til at stige betydeligt i de kommende år.

I Danmark sker dette gennem fornyelsen af eksisterende parker – såkaldt repowering – og i kraft af nye havmølleprojekter.

Med en endelig investeringsbeslutning til en værdi af 5,7 milliarder danske kroner vil Vattenfall sammen med en række leverandører påbegynde sidste fase af udviklingen af de to havvindmølleparker Vesterhav Syd og Nord. Projektet er den tredje store havvindemøllepark, som Vattenfall står bag i træk efter senest at have indviet Kriegers Flak og Horns Rev 3.  

Vesterhav Nord

Havmølleparken Vesterhav Nord kommer til at levere strøm svarende til det årlige elforbrug i 180.000 danske husstande.

Vesterhav Syd

Vesterhav Syd bliver på 170 MW og kommer til at bestå af 20 stk. 8,4 MW vindmøller.