Vesterhav Syd

Havvind med lokale medejere

Som noget nyt for vindmølleparker til havs er de kystnære vindmølleparker i 2018 blevet omfattet af reglerne om lokalt medejerskab. Det betyder, at borgerne i Ringkøbing Skjern Kommune kan blive medejere af Vesterhav Syd med op til 20 pct. Det samme gælder ejere af fritidshuse i samme kommune, som har ejet fritidshuset i mindst to år før den første mølle bliver tilsluttet elnettet, hvilket forventes at ske omkring 1. august 2023.

Medejerskabet har lokale investorer tidligere benyttet sig af i forbindelse med Vattenfalls opførelse af nye landmøller eller renovering af allerede eksisterende vindmølleparker på land.

Et sikkert afkast

Medejerskabet betyder nye muligheder for lokale investorer, der ønsker et sikkert afkast. Det betyder også en større lokal forankring for vindmølleparken og en optimal produktion af miljøvenlig, vedvarende energi.

Erstatning for værditab

Værditabsordningen giver ejere af beboelsesejendomme, som bliver naboer til nye vindmøller, mulighed for at anmelde krav om erstatning, hvis de planlagte møller må forventes at påføre de pågældende ejendomme et værditab.

Godt naboskab

Godt naboskab gennem dialog og lokalt medejerskab har høj prioritet for Vattenfall Vindkraft, når vi etablerer vindmølleparker. Gode naboer har man glæde af.

Beskæftigelse

Både Vesterhav Syd og søsterparken Vesterhav Nord ventes at skabe tusindvis af job i opførelsesperioden. Derefter etableres mellem 50 og 100 permanente job til drift og vedligehold af vindmølleparkerne. Erfaringerne viser, at den direkte beskæftigelse samtidig afføder indirekte beskæftigelse.

Relateret indhold

Himmel og hav

Vattenfall vandt udbuddet om Vesterhav Nord med en historisk lav pris.