Toppen af siden

Søg


Vindmøller på land i Jylland og på Fyn

Vores produktion

Vattenfall producerer og distribuerer både el og varme. Koncernen er den femtestørste elproducent i Europa og regionens største varmeproducent.

Produktion i Danmark

I Danmark ejer og driver Vattenfall de to kraftvarmeværker Nordjyllandsværket og Fynsværket. Odense Kraftvarmeværk er en del af Fynsværket og består af tre affaldsfyrede enheder.

Værkernes samlede kapacitet er på 900 MW el og 1.234 MJ/s fjernvarme. Den årlige produktion på kraftvarmeværkerne er på omkring 4.500 GWh el og 3.700 GWh fjernvarme. De anvendte brændsler på værkerne er kul, olie, biomasse og affald.

Vattenfall står ikke selv for at distribuere el og varme i Danmark.

Vindkraft

Vattenfall ejer og driver i alt 329 vindmøller i Danmark både på land og til vands med en samlet kapacitet på 411 MW el og en årlig produktion på omkring 860 GWh el.

Vattenfall ejer 60 % af en af verdens største havmølleparker, Horns Rev, der er placeret i Nordsøen ud for Jyllands Vestkyst.

I Nørrekær Enge ved Aggersund har Vattenfall erstattet 77 ældre vindmøller med 13 moderne og langt mere effektive møller. Nørrekær Enge er Danmarks næststørste vindmøllepark på land og leverer miljøvenlig el til 30.000 husstande.

Energy Trading

Indkøb samt fysisk og finansiel handel med kul for hele Vattenfall-koncernen sker fra kontoret i København. Afdelingen er en del af den tværgående funktion, Vattenfall Energy Trading, som varetager porteføljestyring og risk management samt handel med blandt andet el, kul, olie, gas og CO2-emissioner for hele koncernen.

Du finder links til mere information om vores kraftvarmeværker og vindmøller her på siderne.

Gå direkte til::Toppen af siden Søg Hovedmenu undermenu metamenu Toppen af siden

Senest opdateret
02-01-2014
Udskriv side
Tip en ven
 

Toppen af siden