Toppen af siden

Søg


Varmesalg

Varmesalg har ansvaret for varmeaftalerne indgået mellem Vattenfall og varmekunderne tilknyttet Vattenfalls centrale kraftvarmeanlæg i Danmark.

fynsværket-Varmesalg i Vattenfall

Opgaverne i afdelingen omfatter blandt andet:
  • Forhandlinger af nye varmeleveringsaftaler
  • Genforhandlinger af eksisterende varmeleveringsaftaler
  • Tekniske og økonomiske analyser relateret til (kraft)varme
  • Juridiske problemstillinger relateret til varme
  • Alle spørgsmål relateret til afgifter på varme
  • Håndtering af de varmerelaterede CO2-kvoter for Vattenfall’s værker i Danmark
  • Opgørelse / betaling af afgifter til Skat
  • Fakturering af varmekunderne

Afdelingen administrerer et årligt salg af varme i Danmark på godt 20.000 TJ svarende til ca. 6.000 GWh varme. Varmen sælges stort set udelukkende en gros til kommunale og private fjernvarmeselskaber, transmissionsselskaber samt gartnere.

Hvorfor er kraftvarme en god idé?

Ved at producere el og varme i fællesskab i et kraftvarmeværk udnyttes, at en stor del af energien ved produktion af el alene, går til at omdanne vand til damp (kaldet fordampningsvarmen). Frem for at lade dampen ekspandere hele vejen gennem turbinen til vakuum hvor temperaturen ikke kan udnyttes, udtages dampen ved et højere tryk (og dermed temperatur) svarende til den ønskede fjernvarmetemperatur. Hermed udnyttes restenergien i (den dyre) fordampningsvarme (nu kondenseringsvarme) til produktion af fjernvarme i stedet for til opvarmning af havvand.

Det er naturligvis ikke gratis at foretage dette, idet man mister en mindre elproduktion. Resultatet er imidlertid, at brændselsforbruget ved kraftvarmeproduktion falder med ca. 30 % set i forhold til ved separat el- og varmeproduktion.

Gå direkte til::Toppen af siden Søg Hovedmenu undermenu metamenu Toppen af siden

Senest opdateret
03-10-2013
Udskriv side
Tip en ven
 

Toppen af siden