Toppen af siden

Søg


Vandbeskyttelse

I mange år har vandbeskyttelse været en topprioritet for både offentligheden, regeringer og Vattenfall.

Generelt har vi en minimal indvirkning på vandkvaliteten nær vores anlæg. Men fordi mange af vores kraftværker og elnettransformatorer er placeret tæt på beskyttede vandområder, har vi et højt beredskabsniveau og tager aktivt præventive skridt.

Flere af vores kraftværker anvender sø-, hav- eller flodvand som kølevand. Vi overvåger afløbet og effekterne af det modificerede vand for at minimere indvirkningen på det lokale miljø. Derudover leveres alt spildevand direkte til kommunale anlæg til behandling af spildevand, eller også renses det på stedet, før det bliver udledt.

Vi ejer og driver vandkraftværker i Tyskland, Sverige og Finland. I Tyskland anvendes pumpekraftværker til at lagre energi fra vedvarende energikilder. På hvert enkelt vandkraftværk regulerer tilladelser, hvordan gennemløbet må variere.

I Sverige kan svingende gennemløb påvirke gydepladserne eller fiskenes muligheder for at nå frem til dem. Vattenfall kører flere projekter for at kompensere for ændrede karakteristika i vandløbene. Vi har f.eks. konstrueret små vandløb for at hjælpe havørreder med reproduktionen de steder, hvor deres gydepladser er blevet beskadiget.

Vattenfall opdrætter også laks og ørreder – der udsættes omkring 2 millioner fisk i havet og i floderne hvert år. Andre tiltag kan være at opretholde et minimumgennemløb for at sikre et konstant vandniveau. Det betyder, at gennemløbet aldrig får lov til at falde under et fastsat minimumniveau. Det kan justeres over tid, så det afspejler variationen i det naturlige gennemløb, men med et lavere vandniveau.

Et eksempel på påvirkede områder i forbindelse med tilbagetrækning af vand er minedrift i åbne brud i Tyskland. I 2011 blev ca. 397 millioner m3 grundvand fjernet for at gøre det muligt at udvinde brændsel. Vi renser vandet og udleder det i det naturlige vandgennemløb i de lokale vandløb.

For at begrænse effekterne af at sænke grundvandet, når minerne drænes, har Vattenfall udviklet den såkaldte "forseglingsvæg"-teknologi. Indløb fra vandløb, ådale eller vådområder lukkes af ved hjælp af underjordiske forseglingsvægge rundt omkring de åbne miner.

Gå direkte til::Toppen af siden Søg Hovedmenu undermenu metamenu Toppen af siden

Senest opdateret
15-11-2013
Udskriv side
Tip en ven
 

Toppen af siden