Toppen af siden

Søg


Sådan virker et kraftvarmeværk

Et kraftvarmeværk producerer både elektricitet og varme.

Selvom et kraftvarmeværk frembringer mindre elektricitet end et kondenserende kraftværk, er kondensatorvandets temperatur så høj, at det kan bruges i et fjernvarmesystem. Dermed opnås en meget effektiv udnyttelse af den energi, som anlægget producerer.

Modtryksanlæg – hvor damp tørrer papir

Modtryksanlæg er en anden type kraftvarmeværk, der primært anvendes i papirmasse- og papirindustrien. I denne anlægstype bruger man damp til at tørre papir. Varmen produceres af kondensatoren, der også bruges til fjernvarme.

 

Sådan virker et kraftvarmeværk

 

1. Dampkedlen

Vandet opvarmes til damp i dampkedlen.

2. Dampturbinen

Dampen føres ind i turbinen under et enormt tryk og får skovlene til at rotere.

3. Generatoren

Turbinen driver en generator, der producerer elektricitet.

4. Transformeren

En transformer omdanner elektriciteten til højspændingsstrøm, som derefter sendes til elnettet via kabler.

5. Kondensatoren

Dampen afkøles til vand igen i kondensatoren.

6. Fjernvarme

Det varme vand føres ind i fjernvarmesystemet, hvor det bruges til at opvarme boliger og andre bygninger.

Gå direkte til::Toppen af siden Søg Hovedmenu undermenu metamenu Toppen af siden

Senest opdateret
28-11-2013
Udskriv side
Tip en ven
 

Toppen af siden