Toppen af siden

Søg


Sådan virker en trykvandsreaktor

Grundprincippet er enkelt: Der bruges kernekraft til at producere damp, der driver en turbine, som driver en generator, der producerer elektricitet.

Trykvandsreaktor

I en trykvandsreaktor skabes der et højtryk for at forhindre vandet i reaktortanken i at koge, selvom det når en temperatur på cirka 300° C ved fuld effekt. Vandet ledes til en dampgenerator og passerer gennem tusindvis af små rør. Varmen i rørene får vandet i dampgeneratoren til at fordampe, hvilket derefter driver turbinen. Turbinen driver generatoren, som producerer elektricitet. Reaktorvandet pumpes tilbage i reaktortanken og opvarmes igen. Dampen fra turbinen afkøles i en kondensator til vand, der sendes tilbage til dampreaktoren for at blive opvarmet igen.

 

Sådan virker en trykvandsreaktor

 

1. Reaktoren

Urankerner spaltes inde i reaktoren, hvilket opvarmer vandet. Højtrykket forhindrer dog vandet i at koge, selvom det når en temperatur på næsten 300° C.  

2. Trykbeholderen

Der bruges en trykbeholder til at styre trykket inde i reaktoren. Der anvendes elvarme til at hæve trykket og koldt vand til at sænke det.  

3. Dampgeneratoren

Dampgeneratoren fungerer som varmeveksler, hvor meget varmt vand fra reaktoren frigør sin varme, hvorved vandet i dampgeneratoren bringes i kog og fordampes.  

4. Turbinen

Dampen føres ind i turbinen og får skovlene til at rotere ved hastigheder på op til 3.000 omdr./minut.  

5. Transformeren

En transformer omdanner elektriciteten til højspændingsstrøm, som derefter sendes til elnettet via højspændingskabler.  

6. Generatoren

Turbinen driver en generator, der producerer elektricitet.  

7. Kondensatoren

I kondensatoren afkøler koldt havvand i rørnettet dampen til vand, som derefter pumpes tilbage i dampgeneratoren.  

8. Havvand

Der pumpes store mængder vanddamp ind i kondensatoren for at afkøle dampen til vand via rør, der har nogenlunde samme diameter som en finger. Når vandet pumpes tilbage i havet, er det cirka 10 grader varmere end, da det løb ind i kondensatoren. Havvandet cirkulerer i et lukket system og kommer aldrig i kontakt med vandet i reaktoren.

Gå direkte til::Toppen af siden Søg Hovedmenu undermenu metamenu Toppen af siden

Senest opdateret
28-11-2013
Udskriv side
Tip en ven
 

Toppen af siden