Toppen af siden

Søg


Reduktion af udledninger

Vattenfall investerer løbende i at forbedre sine kraftværkers miljømæssige resultater.

Vattenfalls største miljøbelastning er CO2-udledninger fra forbrænding af fossilt brændsel i energiproduktion, både med hensyn til mængde og effekten på den globale opvarmning.

Andre betydelige udledninger fra Vattenfalls aktiviteter er svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx) og partikler. Disse udledninger er blevet reduceret i betydelig grad ved hjælp af moderne teknologi.

Reduktion af CO2-udledninger

Vattenfall mener, at en reduktion af CO2-udledningerne bliver vor tids største udfordring og et afgørende spørgsmål for energisektoren. Derfor har Vattenfall udstukket en strategisk kurs, som går ud på at reducere udledningerne fra energiproduktion ved at udvikle teknologier med lav udledning af CO2 og omlægge Vattenfalls energiproduktionsportefølje i løbet af de næste 20 år.

Vattenfall har sat sig som mål at reducere CO2-eksponeringen fra 93,7 millioner tons i 2010 til 65 millioner tons (svarende til Vattenfalls ejerandel i de respektive anlæg) inden 2020. I 2011 var CO2-eksponeringen på 88,6 millioner tons.

Bidrag til udledningsreduktioner måles bedst ved at se på udledningsintensiteten for Vattenfalls portefølje. Vattenfalls mål er at reducere sine CO2-udledninger med 50 % frem mod 2030, sammenlignet med niveauerne i 1990.

Med Vattenfalls aktuelle portefølje vil det svare til en udledningsintensitet på 280 g CO2/kWh. Målet på 50 % vil dog blive beregnet med udgangspunkt i den portefølje, vi ejer i 2030, i overensstemmelse med Greenhouse Gas Protocol. Indtil dato har Vattenfall reduceret sin udledningsintensitet med 26,3 % siden 1990, justeret for ændringer i virksomhedens struktur siden da.

En række tiltag er nødvendige for at reducere Vattenfalls CO2-intensitet. Nogle af disse tiltag er allerede igangsat, f.eks. løbende investeringer i vindenergi, forbedring af effektiviteten inden for vand- og kernekraft og øget samfyring af biomasse i eksisterende kulfyrede anlæg.

Andre udledninger

Andre betydelige udledninger fra Vattenfalls aktiviteter er svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOX) og partikler. Disse udledninger reduceres betydeligt med røggasrensning, der er blevet installeret i moderne kraftværker.

Der dannes små mængder af andre drivhusgasser end CO2, f.eks. nitrogenoxid (N2O) og methan (CH4) i kedler, når et brændsel forbrændes. Svovlhexafluorid (SF6) anvendes stadig i visse typer elektrisk udstyr. Vattenfall stræber efter at reducere udledninger så meget som muligt ved brug af avanceret teknologi for at holde deres udledning under de nationale og regionale krav.

Gå direkte til::Toppen af siden Søg Hovedmenu undermenu metamenu Toppen af siden

Senest opdateret
29-11-2013
Udskriv side
Tip en ven
 

Toppen af siden