Toppen af siden

Søg


For leverandører

Det er Vattenfalls vision at være blandt de førende inden for udvikling af bæredygtig energiproduktion. Det kan kun opnås gennem effektiv drift overalt i koncernen.

For Vattenfall betyder det at være vores leverandørers foretrukne samarbejdspartner, samtidig med at vi tjener vores vision og mål bedst muligt.

Oversigt over vores aktiviteter

Vores mål er altid at levere værdi til vores ejer og vores kunder ved at gøre brug af effektive og ansvarlige indkøbsmetoder. Vattenfalls leverandører er vigtige interessenter og afgørende for vores forretnings succes.

Hvert år bruger Vattenfall milliarder af euro på indkøb af varer og serviceydelser for at understøtte vores forretningsaktiviteter. Den brede vifte af varer og serviceydelser, der indkøbes, omfatter alt fra brændsel til vores produktionsenheder til outsourcet arbejde og tjenesteydelser, og fra store investeringer såsom turbiner til kontormateriel og it-løsninger.

Sikring af et tillidsfuldt samarbejde

Vores leverandører er en del af hele værdikæden for vores aktiviteter. Vores støtte til FN's Global Compact-initiativ og det, at vi anvender initiativets grundlæggende principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og kampen mod korruption, er en af de metoder vi bruger til at vise vores ansvarlighed gennem hele værdikæden for vores aktiviteter, herunder vores leverandører.

Vores adfærdskodeks for leverandører er baseret på principperne i FN's Global Compact-initiativ. Det er naturligt for os at bede vores leverandører om også at acceptere og overholde disse principper. Adfærdskodekset for leverandører skal fungere som en platform til at sikre den rette adfærd i forhold til bæredygtigt og tillidsfuldt samarbejde mellem Vattenfall og vores leverandører.

Formålet med adfærdskodekset for leverandører er at skabe bevidsthed om og påvirke leverandører til at opnå forbedringer inden for aspekter af bæredygtighed, og at de til gengæld påvirker deres egne underleverandører.

Vattenfalls EU-udbud findes på TED:
TED

Gå direkte til::Toppen af siden Søg Hovedmenu undermenu metamenu Toppen af siden

Senest opdateret
18-11-2013
Udskriv side
Tip en ven
 

Toppen af siden