Toppen af siden

Søg


Koncernens historie

Vattenfall har været igennem en dramatisk udvikling, siden virksomheden blev etableret i Sverige for over hundrede
år siden.

1909-1992 Et alsidigt energiselskab
1992–1996 Konkurrenceudsat marked
1997–2012 International ekspansion, klimaet i fokus

1909 Omstruktureringen af Trollhättans kanal- og vandkraftværk til den svenske stats elektricitetsudvalg markerer Vattenfalls fødsel. Den svenske stat havde købt vandrettighederne i Trollhättan få år tidligere og tog nu aktivt del i denne nye teknologi til elproduktion.

1909–1916 De første store vandkraftværker – Olidan, Porjus og Alvkarleby – bygges.

1951 Indvielse af vandkraftværket Harspranget, verdens største vandkraftværk i mange henseender. I løbet af samme år sættes verdens første 400 kilovolt-ledning i drift fra det nordlige Norrland til Hallsberg i Midtsverige.

1952 Hele det svenske elnet sammenkobles.

1954 Vattenfall tager verdens første højspændingsledning med jævnstrøm til kommerciel brug i drift – mellem fastlandet og øen Gotland.

1975–1976 Vattenfalls to første kernekraftreaktorer, Ringhals 1 og 2, idriftsættes. I løbet af 1970’erne og 1980’erne bygges der 12 reaktorer over hele Sverige. Vattenfall ejer syv af disse.

1992 Vattenfall overgår fra at være statsejet til at blive aktieselskabet Vattenfall AB. Ansvaret for det nationale elnet – det svenske højspændingsnetværk – overgår til den nydannede statsmyndighed Svenska Kraftnät.

1995 Vattenfalls bestyrelse udarbejder en international vækststrategi for Vattenfall.1996 Det svenske elmarked dereguleres. Aktiviteterne for elnettet adskilles juridisk fra elproduktion og salg.

Ekspansion i Europa.

1996Vattenfalls internationale ekspansion påbegyndes i 1996 gennem opkøbet af Hameen Sahko, et finsk eldistributionsselskab. Der åbnes et repræsentationskontor i Hamburg, og Vattenfall begynder at arbejde på det tyske marked igennem joint venture-virksomheden VASA Energy.

1998 Det tyske elmarked dereguleres i april.1999 Vattenfall aftaler at opkøbe 25,1 % af aktierne i HEW af Hamburg by med en option på yderligere 25,1 %. Kernekraftreaktoren Barsebäck 1 tages ud af drift på beslutning af den svenske regering.

2000 I januar opkøbes 55 % af det polske varmeproduktionsselskab EW i Warszawa, Polen. I august indgås der en aftale med E.ON om opkøb af aktiemajoriteten i Berlins energiselskab Bewag. Handelen blokeres dog af det amerikanske selskab Southern Energy (nu Mirant).

2001 I februar opkøbes 32 % af aktierne i det polske distributionsselskab GZE. I maj bliver Vattenfall majoritetsejer i HEW gennem aktiekøb hos E.ON og Sydkraft. I maj opkøber HEW desuden elproducenten VEAG, der også ejer elnettet i det østlige Tyskland samt brunkulproducenten LAUBAG.

2002 I januar opkøber Vattenfall alle Mirants aktier i Bewag. Vattenfalls forskellige opkøb i Tyskland samles under navnet Vattenfall Europe AG, der formelt oprettes i august igennem fusionen imellem HEW og VEAG, herunder LAUBAG. Vattenfall bliver hermed Tysklands tredjestørste elproducent.

2003 I januar/februar bliver Bewag en del af Vattenfall Europe AG. Vattenfall forøger sin aktiebeholdning i det polske selskab EW til 70 % og i GZE til 54 %.

2005 I april opkøbes 35,3 % af aktierne i den danske virksomhed Elsam A/S. Kernekraftreaktoren Barsebäck 2 tages ud af drift den 31. maj. I august meddeler Vattenfall, at man har opkøbt mere end 95 % af aktierne i Vattenfall Europe AG, og der indledes et obligatorisk tilbagekøb af minoritetsejernes aktier.

2006 Den 1. januar udskiftes de lokale tyske varemærker HEW og Bewag samt de polske mærker EW og GZE med Vattenfalls varemærke. Vattenfall forøger sit ejerskab i begge polske virksomheder til 75 %. Den 1. juli opkøbes et antal danske vindkraft- og kraftvarmeværker fra det danske selskab DONG til gengæld for aktier i Elsam A/S og I/S Avedøre 2. Konstruktionen af et anlæg til opsamling og lagring af CO2 påbegyndes som et pilotprojekt i Schwarze Pumpe.

2007 Vindmølleparken Lillgrund med 48 vindmøller tages i drift og leverer elektricitet i slutningen af samme år.

2008 Vattenfall præsenterer sin strategiske kurs i løbet af efteråret – at gøre elektriciteten ren. Dette opsummerer også Vattenfalls klimavision – at være klimaneutral i 2050. I september indvies verdens første CCS-anlæg med oxyfuel-teknologi som pilotprojekt i Tyskland. I løbet af efteråret opkøber Vattenfall adskillige vindselskaber i Storbritannien: AMEC Wind Energy Ltd, Eclipse Energy UK Plc, og Thanet Offshore Wind Ltd, Storbritanniens største havmøllepark klar til konstruktion.

2009 Den 1. juli opkøber Vattenfall 49 % af det hollandske energiselskab N.V. Nuon Energy, der har ca. 6.000 medarbejdere, og overtager den driftsmæssige styring af selskabet. Erhvervelsen af de resterende 51 % betales af Vattenfall i tre trancher i løbet af de kommende fem år. Vattenfall indleder samarbejde med bilproducenter (BMW og Volvo) omkring udvikling af elbiler og opladelige hybridbiler.

2010 I maj sælger Vattenfall 50Hertz Transmission GmbH, dets højspændingsnet i Tyskland. I september bekendtgør Vattenfall en ny strategisk kurs samt en ny, forretningsbaseret organisationsstruktur på koncernniveau, der erstatter den tidligere geografisk baserede organisationsstruktur. I september indvier Vattenfall også Thanet, verdens største havmøllepark, i Storbritannien.

Som et resultat af den tyske regerings beslutning, taget d. 30. juni 2011, om at lukke alle 17 kernekraftværker i Tyskland senest i 2022 har Vattenfall har været nødsaget til at nedskrive den bogførte værdi i Vattenfalls tyske kernekraftværker Brunsbüttel og Krümmel, samt øge hensættelserne til demontering og håndtering af kernebrændsel.

Som en del af Vattenfalls strategi, der indebærer, at der fokuseres på aktiver i kerneaktiviteterne, er en række frasalg blevet gennemført i løbet af året. Eksempelvis blev Vattenfalls polske, belgiske og dele af de finske aktiviteter frasolgt.

2012 Den 31. juli sendte Vattenfall en ansøgning til Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) for at få klarhed over de betingelser, der vil gælde for opførelse af nye kernekraftreaktorer. Pr. 1. november trådte en række ændringer i kraft i Vattenfalls organisation. Der blev oprettet to nye BD’er, Nuclear Power og Sustainable Energy Projects. Enheden for produktion af vindenergi blev integreret i BD Production. På en ekstraordinær generalforsamling den 28. november blev der vedtaget nye økonomiske mål for Vattenfall. I den forbindelse præsenterede virksomheden også nye mål for bæredygtighed.
Top

 

Gå direkte til::Toppen af siden Søg Hovedmenu undermenu metamenu Toppen af siden

Senest opdateret
18-12-2013
Udskriv side
Tip en ven
 

Toppen af siden