Toppen af siden

Søg


Jordanvendelse og jordbeskyttelse

Karakteren af Vattenfalls aktiviteter med store kraftværker, dæmninger, åbne miner, vindmølleparker og elnet påvirker landskabet fysisk og visuelt.

Vattenfalls mest betydelige brug af landområder sker i forbindelse med eldistributionskorridorer, kraftværker – især vandkraftværker – og brunkulsminedrift i Tyskland.

Vattenfall håndterer både land og jord omhyggeligt, når vi arbejder med det. Vi tager ansvar for enhver jordforurening rundt om vores kraftværker og fokuserer på at genskabe alle områder, der påvirkes af vores aktiviteter, eksempelvis af brunkulsminedrift.

Derfor er brydning af brunkul og genopdyrkning af mineområder to faser af samme aktivitet. Vores igangværende genopdyrkningsprogrammer genskaber områder, der er påvirket af åben brydning af brunkul.

Genopdyrkningsprogrammet i Lausitz i Tyskland er et eksempel på det gendannelsesarbejde, som Vattenfall udfører. Siden starten i det 19. århundrede har brydning af brunkul og andre menneskelige aktiviteter i Lausitz ændret landskabet markant. I kraft af vores genopdyrkningsprogrammer sigter vi mod at skabe et attraktivt post-industrielt landskab i Lausitz. Vi ønsker at etablere bæredygtigt landbrug, skovbrug og vandstyring i de tidligere mineområder samt et ønskeligt biodiversitetsniveau og et harmonisk landskab med muligheder for udeliv.

Vi arbejder også hårdt for at begrænse jordforurening på grund af vores aktiviteter. I alle de lande, hvor vi har aktiviteter, har vi områder med forurenet jord. Det meste af den forurenede jord skyldes aktiviteter, der fandt sted for mange år siden. På det tidspunkt var der en anden miljølovgivning, og vi overholdt de miljøkrav, der var gældende dengang. Siden dengang er både den tilgængelige viden og lovgivningen blevet mere omfattende og mere proaktiv, og nu tager vi aktive skridt til at foretage forbedringer på disse arbejdssteder.

Vi administrerer omhyggeligt omgivelserne omkring vores kraftværker, miner, transmissionsledninger og transformatorstationer. I de nordiske lande og Tyskland er alle de forurenede lokaliteter blevet identificeret og kategoriseret og er underlagt såkaldte kontrolprogrammer.

Yderligere oplysninger findes i CSR-rapporten for 2011, side 11 (engelsk, nyt vindue)

Gå direkte til::Toppen af siden Søg Hovedmenu undermenu metamenu Toppen af siden

Senest opdateret
03-10-2013
Udskriv side
Tip en ven
 

Toppen af siden