Toppen af siden

Søg


Energieffektivitet

EU har som mål at forbedre effektiviteten af energianvendelsen i samfundet med 20 % inden 2020. Energieffektivitet er et af de vigtigste miljøaspekter for Vattenfall.

Forbedret effektivitet i kraftværker og distributionsnet betyder, at samfundets behov for energi vil blive opfyldt, samtidig med at der bruges færre ressourcer, og at miljøbelastningen pr. produceret energienhed bliver mindre.

Vi investerer løbende i moderne teknologi, forbedret sikkerhed og bedre miljømæssig præstation i vores kraftværker. Når ældre anlæg udskiftes med nye, opnås der en højere effektivitet. Øget effektivitet kan også til en vis grad opnås ved at opgradere komponenter i eksisterende anlæg.

Højspændingsnet og distributionsnet sikrer, at elektricitet er tilgængelig hele tiden og overalt. Der er stadig et vist potentiale med hensyn til at sænke tabet fra transmission og distribution ved at bruge mere effektivt udstyr, og det anvendes i nye anlæg og i geninvesteringer. Ny teknologi installeres også for muliggøre bedre overvågning af elnettet og for at gøre det nemmere at finde eventuelle problemer på mere nøjagtig vis.

Vattenfall støtter aktivt erhvervs- og privatkunder med hensyn til forbedringer af energieffektiviteten. Det omfatter at rådgive kunderne, levere konsulenttjenester til erhverv og fremme energibesparelsestiltag osv. Derudover støtter Vattenfall forskning og udvikling af fremtidens energibesparelsesprodukter, mulige fremtidige energikilder og -programmer inden for R&D for at fremme yderligere energibesparelser i samfundet.

 

Gå direkte til::Toppen af siden Søg Hovedmenu undermenu metamenu Toppen af siden

Senest opdateret
29-11-2013
Udskriv side
Tip en ven
 

Toppen af siden