Toppen af siden

Søg


Driftsikkerhed

Sikkerhed er førsteprioriteten i alle vores aktiviteter. Vi arbejder konstant på at sikre minimal risiko for brand, eksplosion og farlige udslip. Vores kernekraftsikkerhed er baseret på sikkerhedsprincipper om flere barrierer og dybt forsvar. Vores største ansvar er at beskytte offentligheden, miljøet og vores medarbejdere.

Sikkerhed er et fundamentalt aspekt og et grundlæggende krav i alle Vattenfalls aktiviteter. Negativ påvirkning af folkesundhed og –sikkerhed reduceres gennem omfattende sikkerhedsarbejde og velfunderet risikostyring. Hændelser, også med risiko for miljøpåvirkning, håndteres i henhold til Vattenfalls system for hændelses- og krisestyring (ICM), der anvendes for at øge beredskabet og give effektive og proaktive måder til håndtering af begivenheder, der kan medføre en hændelse eller krise.

Sikkerhed inden for kernekraft

Vores kernesikkerhedspolitik erklærer, at vi sætter sikkerheden i første række i alle dele af vores kernekraftaktiviteter og arbejder på løbende forbedringer. Vores kernekraftværker benytter et antal uafhængige og supplerende systemer til at sikre, at isolerede vanskeligheder ikke medfører større problemer. Kernekraftværkerne har også reservestrømsystemer til at sikre strømforsyningen, hvis en reaktor lukkes ned.

Sikkerhedskultur og sikkerhedsarbejde er vigtige elementer i uddannelsen af vores personale. I de seneste år har vi kørt et investeringsprogram med henblik på at forbedre sikkerheden yderligere og tilpasse vores kraftværker til nye, strengere sikkerhedskrav.

En af vores vigtigste opgaver er sikker opbevaring af brugt kernebrændsel. I Sverige foretager vi forskning og udvikling i samarbejde med resten af kernekraftbranchen i et fællesejet selskab "Svensk Kernebrændselhåndtering" (SKB). I Tyskland forbedres og justeres sikkerhedsniveauet på vores kernekraftværker løbende, så det svarer til den nyeste anvendte teknologi. Myndighederne undersøger regelmæssigt permanent opbevaring af brugt kernebrændsel.

Sikkerhed inden for vandkraft

Dæmningssikkerhed er et vigtigt aspekt af vandkraft, fordi et dæmningssvigt kan have alvorlige konsekvenser, medføre betydelige skader på ejendom og true menneskeliv. Risikoen for dæmningssvigt er ekstremt lille, og de nuværende krav er beregnet ud fra vandmængder, der statistisk forekommer hver 10.000 år. Vattenfall har aktivt investeret i forbedret dæmningssikkerhed og er aktiv inden for branchens dæmningssikkerhedsarbejde. Internationale revisioner indikerer, at Vattenfalls dæmningssikkerhed holder en meget høj standard.

Yderligere oplysninger findes i CSR-rapporten for 2011,
side 26-29 (engelsk, PDF 4 MB)

Gå direkte til::Toppen af siden Søg Hovedmenu undermenu metamenu Toppen af siden

Senest opdateret
03-10-2013
Udskriv side
Tip en ven
 

Toppen af siden