Toppen af siden

Søg


Håndtering af affald og biprodukter

Vattenfalls drift resulterer i forskellige typer af affalds- og restprodukter. Kernekraftværker producerer radioaktivt affald. Forbrænding af fast brændsel såsom kul, biomasse og affald producerer aske og mineralrestprodukter, f.eks. gips, som kan genbruges.

Vattenfall gør brug af affaldshierarkiet iht. EU's affaldsrammedirektiv. Vattenfall undersøger løbende metoder til at forhindre produktion af affald. Til det formål forsøger vi at øge genbrug af restprodukter, der skabes i forbindelse med vores drift.

Affald fra opførelse og nedlukning af kraftværker, distributionsnet osv. håndteres i henhold til de respektive nationale love og regler. Vattenfall stræber efter at fremme genbrug af byggeaffald. Farligt affald behandles i henhold til tilladelser og regelsæt.

De vigtigste restprodukter er aske og FGD-gips fra kulfyrede kraftværker. Gips sælges til den europæiske gips- og cementindustri. Aske fra brunkulsfyrede kraftværker anvendes hovedsageligt til landskabsarkitektur i områder, hvor der har været drevet åben minedrift. Aske fra vores stenkulsforbrænding anvendes i byggeindustrien og til vejbyggeri. Det er også muligt at genbruge op til 50 % af asken fra samfyret biomasse.

Når restprodukter anvendes i stedet for andre materialer i branchen, medfører det et mindre forbrug af primære ressourcer. Genbrug af aske reducerer i betydelig grad mængden af aske, det er nødvendigt at deponere som affald. Det meste af asken og mineralrestprodukterne fra Vattenfalls anlæg genbruges, og vi støtter og fremmer øget genbrug. Undersøgelser viser, at risiciene i forbindelse med at genbruge aske som byggematerialer er meget små.

Ved nogle askeformer er en strengere håndtering dog nødvendig. Aske fra affaldsforbrænding er underlagt strenge love og regler. Aske genbruges i så stort omgang som muligt, og mindre fraktioner med et højt metalindhold deponeres på specielle steder.

Ansvarlig håndtering af kernekraftaffald

Vattenfall har kernekraftværker i Sverige og Tyskland. Operatøren har ansvaret for at levere pålidelige og acceptable løsninger til håndtering af kernekraftaffald. Højradioaktivt affald med lang levetid, som primært består af brugt kernebrændsel, skal afskærmes omhyggeligt under håndtering og transport. Afhængigt af halveringstiden tager det adskillige tusind år, før radioaktiviteten falder til det niveau, der findes i det uran, som brændslet oprindeligt blev udvundet af.

Vattenfall støtter forskning og udvikling af løsninger til endelig bortskaffelse af radioaktivt affald. Det er en proces, der udføres efter forskellige tidsplaner i Sverige og Tyskland. I Sverige er det SKB (Svensk Kärnbränslehantering), der har udviklet en løsning til endelig bortskaffelse af brugt kernebrændsel. SKB ejes i fællesskab af Sveriges kernekraftoperatører. I 2011 ansøgte SKB om de nødvendige tilladelser vedrørende slutdepoter, i henhold til den svenske miljølovgivning.

Gå direkte til::Toppen af siden Søg Hovedmenu undermenu metamenu Toppen af siden

Senest opdateret
03-10-2013
Udskriv side
Tip en ven
 

Toppen af siden